• Můj profil
  • 3 ks
    za 1.452,- Kč
Led osvětlení
Sada LED pásku s pohybovým senzorem s volitelným časem a s nastavitelnou intenzitou jasu.

Pravidla Vánoční soutěže 2022

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Sdílejte a vyhrajte“


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem a pořadatelem soutěže „Sdílejte a vyhrajte" (dále jen „Soutěž“) je Marek Charvát - Led-World.cz , Luční 410, 460 01 Liberec, Česká republika, (dále jen „Organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena v termínu od 20.11. 2022 do 20. 12. 2022 (dále jen „Doba konání soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se smějí zúčastnit fyzické osoby s plnou způsobilostí k právním úkonům. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této Soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účast v soutěži není zpoplatněna.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE
Účastník, který je (nebo se v době konání Soutěže stane) fanouškem stránky Led-World.cz na Facebooku (kliknutím na "To se mi líbí") a zároveň bude sdílet soutěžní příspěvek na svém profilu se stává účastníkem soutěže. Bez sdílení příspěvku je účast v Soutěži neplatná. Ze všech sdílených příspěvků budou vybráni losem tři výherci, kteří získají níže uvedené ceny.

5. VÝHERCI
Soutěž začíná dne 20.11.2022 v 12:00 hod. a končí 20.12. 2022 ve 19:59 hod.
Výherní příspěvky vybere osobně zakladatel firmy Marek Charvát.

6. VÝHRA
1. cena Sada led pásku s vysoce svítivými čipy 5630 v délce 2 metrů, hliníkový profil s difuzorem, dotykové ovládání a zdroj v celkové hodnotě 829,- Kč - Sada osvětlení kuchyňské linky 2m
2. cena Sada led pásku s vysoce svítivými čipy RGB 5050 v délce 2,5 metru, dálkové ovládání a zdroj v celkové hodnotě 349,- Kč - Sada RGB led pásku v délce 2,5m
3. cena Sleva na celý nákup na portálu www.led-world.cz ve výši 20%

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci soutěže budou oznámeni na Facebook stránce “Led-World.cz” 20.12.2022, nejpozději však 7 dní po skončení soutěže.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Výherci budou kontaktováni soukromou zprávou na sociální síti Facebook, kterou použili pro sdílení doporučeného příspěvku.
Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději 10 týdnů po ukončení soutěže, poté výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. Organizátor nehradí výdaje a náklady výherců spojené s čerpáním výhry nebo jejím nevyužitím (cestovní náklady, stravné, pojištění aj.). Organizátor nenesou žádnou zodpovědnost za problémy s internetovým připojením, síťovým, hardwarovým či softwarovým vybavením/příslušenstvím znemožňujícím soutěžícím korektní a včasnou účast v soutěži.

Organizátor si vyhrazují právo ze Soutěže vyloučit soutěžící, kteří porušili podmínky soutěže, poskytli nepravdivé či neúplné informace nebo se do jejího průběhu zapojili ilegálním způsobem.
Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

9. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, pořadatele. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány.
Pořadatel/organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele/organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu led-world.cz.
Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Liberci dne 20.11.2022

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.